Dalslands konstmuseums Vänner

Föreningen bildades för att bevara och stödja Dalslands konstmuseum och för att främja det allmänna kulturlivet i Dalsland Alla är välkomna som medlemmar, enskilda personer, familjer, företag och föreningar.

Vänföreningens medlemsavgift går till:

  • Inköp av konst av Dalslands lokala konstnärer från olika utställningar runt om i Dalsland, till föreningens medlemslotteri
  • Inköp från museets utställningar till föreningens medlemslotteri
  • Bidrag till utgivning av Konstaktuellt Dalsland ( museets nyhetsbrev)

Du kan teckna ett medlemskap vid ditt besök på museet.

Som medlem får du:

Deltagande i det årliga konstlotteriet

10% vid konstinköp från museets utställningar med en max rabattsumma på 1 000:-

Rabatt vid särskilda mer exklusiva arrangemang som konserter, föredrag mm

Förtur till  vänföreningens konstresor

Möjlighet att delta i förvernissage fredagen innan ordinarie vernissage – alltid kl 18 00

 

Dalslands konstmuseum är en viktig knutpunkt i kulturlivet i Dalsland. Museet är därför ett väsentligt inslag i landskapets allmänna samhällsliv. All erfarenhet visar att kulturlivet i en region har stor betydelse för dess vitalitet och fortlevnad. Ditt stöd till vänföreningen är därför också ett stöd till Dalslands kulturliv.

Om du vill nå oss eller har frågor, adressändringar, eller bara

vill bli medlem/avboka kan du nå oss via följande personer.

Klas Hellerström, ordförande 070 666 12 72

epost: klh@artinova.se

Katriine  Westling, sekreterare 070 230 00 72

epost: westling.haverud@telia.com