Dalslands konstmuseum får stipendium

Dalslands konstmuseum har blivit tilldelad ett stipendium på 36.000 kr från Dalslands sparbank. Pengarna ska gå till att finansiera de ”brunskyltar” som Trafikverket tagit beslut om ska sättas upp för att visa trafikanter riktning till Dalslands konstmuseum. Beslutet av ”Brunskyltarna” har varit en lång process och vi på museet blev oerhört glada när beslutet från Trafikverket kom. En överraskning var dock att skyltarna var förenade med för museet en stor kostnad som inte rymdes inom den ordinarie budgeten. Dalslands sparbanks stipendium är därför en mycket välkommen gåva. Förutom att det löser ett stort problem för museet, är det också en stor ära.