Samarbeten

Vi arbetar nu vidare med att projektera och utveckla museets nya satsning i
parken och museets omgivningar. Vi kommer att skapa Dalslands Konst & Folkpark
– en utemiljö som skall fungera som ett välkomnande offentligt konstrum.

Med en helt ny utformning av begreppet ”folkpark” och en nostalgisk
tillbakablick på folkparkens sociala betydelse vill vi skapa nytt och ta det bästa från den tiden med oss
in i framtiden. Vi vill fortsätta fylla parken med aktiverande skulpturer och markdesignade spel gjorda för barn i alla åldrar,
bygga dansbana med kulörta lyktor och bjuda in lokala mathantverkare, konstnärer och designers att sälja sina alster i någon av våra nya små säljbodar.

Vi vill utveckla planteringarna, bygga växthus och skapa nya spännande
rum i parken.

Målet är att tilltala alla sinnen och att bjuda på glädje och delaktighet.

info kommer…

info kommer…

info kommer…