Samarbeten

Under 2019 har Dalslands konstmuseum ett samarbete med Stenebyskolan. I museets utställningsrum som kallas Galleriet kommer under utställningsåret elever från skolan att visa sina arbeten.