Samlingar

Sten Torstenssons samling

Dalslands konstmuseums samlingar består av lite av det bästa från Dalslands konst och hantverkshistoria. Samlingen är uppbyggd av museets grundare Sten Torstensson. Han har i sin dagliga verksamhet som antikhandlare och Dalslandskännare under många år samlat på föremål, konst, silver och konsthantverk från Dalsland. Denna samling blev basen för det Dalslands museum han grundade 1995.

Samlingen visas permanent i delar av museets nedre plan.

 

I Dalslands möbelsnickarhistoria finns inte många namn som utmärker sig.

Målade skåp och möbler var sällan eller aldrig signerade. De gjordes hemma på gården av bysnickaren och levde vidare där, anonymt.

Ett namn, Johannes Fundberg, utmärker sig dock på många sätt.

Han var en möbelkonstnär utöver det vanliga, en driven hantverkare som arbetade med bland annat intarsia, alltså inläggningar av många olika träslag, som bildade berättande motiv.

I Dalsland finns många stora högskåp som bär Fundbergs klassiska karaktäristika, även om dessa inte heller är signerade.

.Alla Fundbergs arbeten kännetecknas av ett mycket självständigt konstnärskap, särpräglat och av högsta hantverkskvalitet.

Inte för inte, har Fundberg kallats »Dalslands Haupt« – hans intarsiainläggningar kan väl mäta sig med mästarens.